1. Tính năng gửi quà tặng:
Tính năng gửi quà tặng cho phép khách hàng đặt mua đơn hàng dưới dạng quà tặng. Bạn chỉ việc lựa chọn món quà yêu thích, sử dụng dịch vụ 123tangqua.com và thanh toán trước. Món quà sẽ được gửi đến địa chỉ theo thông tin của người nhận, đã được ẩn đi phần giá sản phẩm. Đồng thời 123tangqua.com sẽ giúp bạn truyền tải thông điệp được in trên hóa đơn.

Các bước thực hiện
Bước 1: Chọn món quà bạn muốn gửi tặng.
Bước 2: Thêm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán.
Bước 3: Thêm địa chỉ người nhận quà và thông điệp bạn muốn gửi đến họ.

2. Tính năng gói quà và thiệp: (Đặc biệt 123tangqua.com không tính giá cho dịch vụ này.)
123tangqua tách ra 2 lựa chọn riêng biệt cho bạn:
1. Gói quà
2. Tặng thiệp

Lưu ý:
Chỉ áp dụng cho hình thức thanh toán online.
Thiệp và giấy gói quà được lựa chọn ngẫu nhiên từ các mẫu do 123tangqua.com thiết kế.
Thông điệp khách hàng muốn nhắn gửi sẽ được in lên thiệp.