Chocolate

Chocolate

$26,00
Tình trạng: Còn hàng

Hộp socola tươi 12 viên 1 viên socola tươi Strawberry- 2 viên socola tươi Passion Apricot + Jasmine Pallate- 1 viên socola tươi Ginger Caramel- 2 viên socola tươi Nougat- 2 viên socola tươi Orange Candied- 1 viên socola tươi Passion Mango Malibu- 1 viên socola tươi Peanut Butter Cranberry- 1 viên socola tươi Raspberry PDF + Oolong Ganache- 1 viên socola tươi Mango Caramel + Jasmine...

- +