Chocolate

Chocolate

$29,00
Tình trạng: Còn hàng

Hộp socola tươi 16 viên -2 viên socola tươi Passion Mango Malibu- 2 viên socola tươi Ginger Caramel- 2 viên socola tươi Coconut Caramel- 2 viên socola tươi Passion Apricot + Jasmine Pallate- 4 viên socola tươi Strawberry Marshmallow & Green Tea- 1 viên socola tươi Passion Apricot Ganache- 1 viên socola tươi Orange Candied- 1 viên socola tươi Raspberry PDF & Oolong Ganache- 1 viên socola tươi Baileys Express & Macadamia...

- +