Chocolate

Chocolate

$39,00
Tình trạng: Còn hàng

2 hộp socola premium 1 tầng- 1 viên socola nghệ thuật kích thước 10x15 cm- 1 viên socola tươi Passion Apricot – Jasmine Ganache- 1 viên socola tươi Coffee Caramel- 1 viên socola tươi Coconut Caramel- 1 viên socola tươi Maca Gianduja- 1 viên socola tươi Pear Confit – Ganache Praline- 1 viên socola tươi Sensei - 1 viên socola tươi Coconut Malibu- 1 viên socola tươi Passion Mango Confit – Green Tea Ganache- 2 viên socola tươi Raspberry PDF – Oolong Ganache- 2 viên socola tươi Ginger Caramel Praline- 4 viên socoa tươi Raspberry Ganache...

- +